Etické problémy – diskusní seminář

 

 

Jednotlivé semináře jsou věnovány diskusi konkrétních etických problémů. Atestaci je možné získat převzetím patronátu nad některým z těchto témat. Kurs je jedním ze dvou způsobů jak splnit předmět Etika a politická filosofie I.

 

 

Témata ZS 2009/10:

1. 10.     Univerzalita a kulturní relativita hodnot

8. 10.     Sexualita, manželství a monogamie

15. 10.   Slib, věrnost a svoboda

22. 10.   Lež

29. 10.   Násilí, odplata a trest

5. 11.     Trest smrti

19. 11.   Mučení

26. 11.  Euthanasie

3.12.      Potrat

10. 12.   Sebevražda

17. 12.   Práva, utrpení a zabíjení zvířat

 

 

Patroni jednotlivých seminářů:

 

1. V předstihu prostudují vyvěšenou literaturou ke svému tématu a vyberou z ní podle svého uvážení 2-3 základní, svým zaměřením pokud možno odlišné či polemické texty. Tyto texty prostudují všichni účastníci.

 

2. Týden před konáním svého patronátu odešlou na adresu stepan.spinka@volny.cz podklad pro svůj patronát. Tento podklad bude obsahovat seznam vybraných textů a soupis 4-6 otázek či tezí, z nichž bychom měli při diskusi vycházet. Tento soupis by měl být doplněn krátkým komentářem, případně stručným představením možných odpovědí na tyto otázky a argumentů, na nichž by bylo možné tyto odpovědi založit.

 

3. Na začátku jejich semináře velmi stručně (maximálně v pěti minutách) představí diskutované téma a podílejí se spolu s vedoucími semináře na moderování diskuse.

 

 

----

Vzhledem k pomalosti a dalším limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.getdropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na výše uvedenou e-mailovou adresu). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program. Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály.