Aristotelés. O živlech a smíšených tělesech (zimní semestr 2009-2010)

 

            Náplní semináře je četba druhé knihy Aristotelova pojednání O vzniku a zániku. Hlavním předmětem našeho zájmu tak bude Aristotelova koncepce živlů jako stavebních kamenů věcí, z nichž se skládá proměnlivá část kosmu. V této souvislosti se budeme věnovat vzájemné proměně jednotlivých živlů a jejímu významu pro konkrétní látkovou kompozici jednotlivin (nahlédneme též do relevantních pasáží pojednání O nebi, v nichž jsou traktována obdobná témata). Také v tomto případě bude Aristotelovo vlastní pojetí konfrontováno s názory starších myslitelů včetně Platóna. Zvláštní pozornosti se dočká též trvale sporná otázka tzv. „první látky“ a případného způsobu její existence.

Seminář je otevřen všem studentům bez podmínky účasti v předešlém roce, kdy jsme četli první knihu téhož pojednání. Základní literatura (včetně textu a překladů) je k dispozici v semestrálním aparátu semináře v knihovně ÚFaRu, včetně nové edice pojednání O vzniku a zániku doprovázená překladem a komentářem Marwana Rasheda (Paříž, 2005). Další texty vhodné k diskusi a referování budou upřesněny v prvním semináři (rovněž v závislosti na počtu účastníků). Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři, referát nebo kratší písemná práce (bude upřesněno podle počtu účastníků).