Dějiny logiky

 

Kurz věnovaný vývoji logiky jako samostatného vědního oboru od Aristotela po Gödela. Linie výkladu bude historická, samotný výklad analytický, se zaměřením na obecné problémy šířeji i úžeji vymezené logiky, návrhy konkrétních logických systémů, studium jejich předpokladů a mezí. V tomto smyslu by měl kurz plnit také jakousi roli kritiky formálního rozumu. Konkrétní témata jsou do jisté míry otevřená, zčásti se na nich lze domluvit podle zájmu účastníků. Počítá se každopádně s následujícími okruhy (1) antická logika, (2) středověká logika, (3) novověká logika, (4) moderní logika.

 

Kneale, Martha; Kneale, William, Development of Logic, Clarendon Press, Oxford 1978.

Gabbay, Dov M.; Woods, John: Handbook of the History of Logic, Elsevier, 2004-

Kolman, Vojtěch, Filosofie čísla. Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie. Filosofia, Praha 2008

Stekeler-Weithofer, Pirmin, Grundprobleme der Logik, de Gruyter, Berlin 1986.