Prof. S.Sousedík, Mgr. M.Severa, Mgr. Jan Koblížek:

 

Četba a kritický výklad Kantova spisu: Základy metafysiky mravů.

 

Uvedený Kantův spis zveřejněný poprvé r.1785 je prvním příspěvkem tohoto autora k etické problematice. Uznává se všeobecně, že jsou v něm obsaženy v podstatě již všechny myšlenky pro Kantovo další uvažování o mravní problematice charakteristické. Základy vynikají  nad pozdější Kantovy spisy z této oblasti  svěžestí myšlenek, poměrně volným, systematickými ohledy nepřetíženým způsobem výkladu a sympatickou stručností. Vším tím se řadí mezi nejvýznamnější spisy z oboru etiky v celosvětovém měřítku.

Serminář je určen filosofickým začátečníkům, ale členové, kteří do semináře přijdou s určitou znalostí Kantovy soustavy teoretické filosofie, budou mít ovšem výhodu. Při výkladu bude soustavně prováděno srovnání s dílem dvou Kantových myšlenkových protichůdců, na jedné straně Tomáše Akvinského, na straně druhé T.Hobbese. Zíkladem četby bude český překlad Kantova spisku od dr.L.Menzela (vyšel ve dvou vydáních, 1976,1990), ovšem se stálým přihlížením k originálnímu textu německému obsaženému ve 4.svazku Kantových děl vydávaných v Berlíně od r.1902 Pruskou akademjí věd (fotomechanický přetisk: Berlín, 1968)..

Seminář je jednosemestrový, v případě zájmu může být však prodloužen. Zápočet bude udílen za pravidelnou a aktivní účast, v případě pochybností vyučujícího na základě zkoušky.Počítá se s dvěma referáty.

S organizačními otázkami budou mít členové semináře možnost obracet se na některého z obou výše uvedných doktorandů, kteří se budou podílet na výuce.

 

 

Doporučená literatura: Jens Timmerman, Kant´s Groundwork, A.Commentary, Cambridge, 2007.