Leibniz – kratší texty k logice a metafyzice

Jan Palkoska

 

Schopnost uplatňovat při studiu filosofie latinský jazyk budeme zdokonalovat na Leibnizových kratších, zároveň však pronikavých textech Dialogus (sémantika), Meditationes de Cognitione, Veritate, et Ideis (epistemologie, teorie definic), Quid sit Idea? (filosofie mysli) a De rerum Originatione Radicali (metafyzika – Boží existence, možné světy, princip postačujícího důvodu). Kromě jazykových dovedností samozřejmě půjde i o Leibnizovy myšlenky samé.

 

Jednosemestrální kurs bude mít podobu seminární četby (2 hodiny týdně). Podmínkou účasti je schopnost na základě domácí přípravy samostatně se slovníkem dešifrovat jazykově poměrně snadný latinský text. Podmínkou k udělení atestu je solidní docházka a plnění seminárních zadání.