Myšlení obrazem

FAMU, Smetanovo nábřeží 2, čtvrtek 14.00-15.35 (místnost 107)

 

Hlavním tématem bude to, co lze tradičně nazvat „mocí“ resp. „silou“ obrazu, tedy jednak vztah obrazu k rétorické tradici přesvědčování, jednak vztah ke smyslu jako „zřejmosti“. V čem spočívá „síla“ obrazu, zjevně odlišná od „síly textu“. S tím dále souvisí i ona reprezentace světa, kterou je vyprávění, tedy narativní model porozumění. Zde je důležitá otázka: je možná i jiná, stejně „silná“, ne-li silnější prezentace události než narativní?

 

Podmínka ke zkoušce je "písemný esej".