Řehoř z Nyssy

O stvoření člověka

 

Lenka Karfíková – Magdaléna Bláhová

pondělí 17,30 – 19,00 (začátek 5.10. 2009)

ZS 2009/10, ÚFaR, míst. 218

 

Četba spisu O stvoření člověka, Řehořovy antropologie vycházející z antických i starokřesťanských zdrojů (kap. 1, 16, 11, 12, 28, 30). Seminář může být zapsán jako řecká četba (zápočet na základě přípravy zadané části překladu) nebo jako výběrový kurs (zápočet na základě eseje v rozsahu cca 10 str.).

 

Text

Řehoř z Nyssy, De hominis opificio, PG 44, vyd. J.-P. Migne, Paris 1863 (opravená edice Morell 1638).

 

Překlady:

Grégoire de Nysse. La création de l’homme, introduction et traduction de Laplace, J.; notes de Daniélou, J., Collection « Sources chrétiennes » 6, Éditions du Cerf, Paris 1943.

La création de l´homme. Introd. par Guillaumin, J. Y. et Hamman, A. G.; trad. par Guillaumin, J. Y. Paris : Desclée de Brouwer, 1982.

Gregory of Nyssa, On the Making of Man, trans. H. A. Wilson, 1893.

 

Sekundární literatura:

Balás, D.L., Christian Transformation of Greek Philosophy Illustrated by Gregory of Nyssa's Use of the Notion of Participatuion, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 40 (1966): 152-157

Balás, D.L., Plenitudo Humanitatis. The Unity of Human Nature in the Theology of Gregory of Nyssa, Disciplina Nostra, (ed. D. F. Winslow), The Philadelphia Patristic Foundation, Philadelphia, 1979

Bishop, J.P., Mind-Body Unity: Gregory of Nyssa and a Surprising Fourth-Century CE Perspective
Perspectives in Biology and Medicine - 43,  4, 2000, pp. 519-529

Corsini, E., “Plérôme humain et plérôme cosmique chez Grégoire de Nysse”, dans Ecriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse, Actes du colloque de Chévetogne (22-26 sept. 1969), ed.M. Harl, Leiden 1971, p. 111-126.

Hamman, A.-G., L´homme, image de Dieu. Paris : Desclée, 1987.

 

Chvátal, L., Der Mensch als Mikrokosmos in den Werken Gregors von Nyssa. Byzantinoslavica 2004 62 : 47–70.

 

Karfíková, L., Řehoř z Nyssy, Oikúmené, Praha, 1999.

Ladner, G. B.,  "The Philosophical Anthropology of Saint Gregory of Nyssa," Dunbarton Oaks Papers 12 (1958): 59-94

Mann, F. (ed.), Lexicon Gregorianum. Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. 1. Abarès-Aôros, Leyde, Brill, 1999. 2. Babai-Dôrophoria, Leyde, 2000.

Meredith, A., The Concept of Mind in Gregory of Nyssa and the Neoplatonists, Studia Patristica 22, 35-51

Scuiry, D. E., "The Anthropology of St. Gregory of Nyssa," Diakonia 18.1 (1983): 31-42.

Telfer, W., The Birth of Christian Anthropology, The Journal of Theological Studies, 1962 XIII(2): 347-354;

Young, F.M., "Adam and Anthropos; A Study of the Interaction of Science and the Bible in Two Anthropological Treatises of the Fourth-Century," Vigiliae Christianae 37 (1983): 110-40.