Řád a chaos v archaickém myšlení


Anotace:
Cílem jednosemestrálního výběrového kursu je zachytit nejdůležitější představy, které se vázaly ke kontrastu řádu a zákona ve vybraných archaických kulturách. Předmětem zájmu jednotlivých přednášejících by měly být na jedné straně mytické, teologické či filozofické popisy a teorie chaosu a řádu, na druhé straně ale i konkrétní představy o tom, které politické, společenské či náboženské události své doby vnímal archaický člověk jako projevy řádu či chaosu, a konečně i to, jak se snažil řád, který ho obklopoval podporovat – či naopak – destruovat.
Atest v podobě zápočtu může být udělen na základě písemně vypracované seminární práce.

Sylabus:
6.10. DALIBOR ANTALÍK (Ústav filosofie a religionistiky): Neřády a neřádi starověké Mezopotámie a Sýrie.

13.10. PAVEL ČECH (Ústav srovnávací jazykovědy)
: Řád a chaos v Izraeli doby starozákonní.
 
20.10. PAVEL SLÁDEK (Ústav Blízkého východu a Afriky)
: Řád a chaos v rabínském judaismu formativního období.

27.10. TOMÁŠ VÍTEK (Filosofický ústav AV ČR): „Tak tedy nejdříve vznikl chaos ...“ Obrazy chaosu ve starém Řecku.

3.11. BLANKA ALTOVÁ (Historický modul FHS): „Město a klášter.“ Odhalování řádu stvořeného světa v západní středověké architektuře a urbanismu.

10.11. JIŘÍ STARÝ (Ústav germánských studií)
: „Tíživý přišel teď čas mečů.“ Řád a mír v mýtu a společnosti starých Seveřanů.

17.11. Státní svátek, seminář se nekoná

24.11. VÁCLAV MAREK (Ústav řeckých a latinských studií): Řád a chaos jako morální problém Ciceronova Říma.

1.12. JAKUB MARŠÁLEK (Ústav Dálného východu): „Chaos v Podnebesí.“ Řád a pořádek ve starověké Číně.

8.12. VLADIMÍR GLOMB (Ústav Dálného východu)
: „Čí vinou upadá Cesta?“ Eroze řádu v teorii korejského konfucianismu.

15.12. JAROSLAV STRNAD (Orientální ústav AV ČR): Teorie řádu a chaosu v hinduistické Indii.

5.1. RENATA LANDGRÁFOVÁ (Český egyptologický ústav): Chaos a řád ve starověkém Egyptě.