Buddhismus I-II


Tento dvousemestrální kurs má za cíl uvést posluchače do rozsáhlé a komplexní tradice nazývané buddhismus, jak se rozvíjela ve třech hlavních kulturních oblastech Asie až po dnešek, včetně jejího příchodu na Západ a podoby v současném světě. Studenti budou seznámeni se základními rysy různých buddhistických nauk a buddhistického myšlení, zvláštní pozornost bude věnována praxi a filosofickým aspektům buddhismu. Kurs je koncipován jako úvod, nepředpokládají se tudíž žádné předběžné znalosti tématu.

Atestace:
Kurs je po každém semestru atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů, ale doporučuje se, aby studenti skládali obě zkoušky najednou až po absolvování látky letního semestru. Studenti se starším studijním plánem, kteří mají předepsanou jednu dvousemestrální zkoušku v hodnotě 6 kreditů, skládají obě zkoušky naráz až po druhém semestru a budou jim dohromady započítány jako jedna dvousemestrální zkouška.

Sylabus:

Zimní semestr:

Raný buddhismus: Tři velké buddhistické tradice, „neúplnost“ buddhismu, bohové a Bůh v buddhismu, postavení buddhismu v indickém kontextu, historický Buddha a jeho život, Buddhova střední cesta a její cíl, dharma, buddhistická písma, čtyři vznešené pravdy, buddhistická kritika jáství a jeho nauka o an-átmanu, odvislé vznikání, koncept „osoby“, znovuzrozování a karmanový zákon, ontologie abhidharmy, buddhistická obec (sangha), mnišská pravidla, školy raného buddhismu (sarvástiváda, sautrántika, théraváda, pudgalaváda, mahásanghika), buddhistická meditace a etika, buddhistická kosmologie.

Letní semestr:

Mahájánový buddhismus: Počátky mahájány, původ a charakter mahájánových súter, pradžňápáramitová literatura, postava bódhisattvy, mahájánové filosofické školy (madhjamaka, jógáčára, tathágatagarbha, Chua-jen), pojetí Buddhy podle mahájány, cesta bódhisattvů, víra a uctívání v mahájáně (kulty buddhů a bódhisattvů), buddhismus v jižní, severní a východní Asii a na Západě.