Četba sanskrtských buddhistických textů

Cílem kursu je upevnění znalostí sanskrtské gramatiky a bližší seznámení se s buddhistickou naukou pomocí čtení vybraných buddhistických textů. Budeme postupně číst Vadžraččhédíká-pradžňápáramitá-sútru, Šántidévovu Bódhičarjávatáru, Čandrakírtiho Prasannapadu a Vasubandhuovu Vinšatiku. Kurs je hodnocen dvěma zápočty. Za každý semestr lze získat jeden zápočet za minimálně dvoutřetinovou účast na hodinách a dobrý překlad vybrané části z přečtených textů.