Fenomén modlitby u Friedricha Heilera
Seminář k fenomenologii náboženství

Milan Lyčka

Pátek, 10:50 – 12:25, učebna č. 225


Anotace:
Práce v semináři se zaměří na rozbor jednoho ze stěžejních děl významného německého fenomenologa náboženství Friedricha Heilera Modlitba. Práce je studentům dostupná v redukovaném anglickém překladu na moodlu, pro zájemce se znalostí němčiny je možné zajistit i původní německý (rozsáhlejší) text. Pro Heilera je modlitba ústředním fenoménem všech náboženství a pochopením tohoto fenoménu je podle něho možné se přiblížit i k pochopení podstaty náboženství jako takového. Studenti se seznámí s Heilerovou typologií modlitby (primitivní, rituální, filosofická, mystická, prorocká atd.), jejími předpoklady (typologie náboženství) a nakonec i Heilerovým pokusem o vystižení podstaty modlitby. Půjde případně i o zasazení této problematiky do širšího kontextu Heilerova fenomenologického konceptu náboženství, jak jej rozvrhl ve své největší syntetické práci Jevové formy a podstata náboženství.

Literatura:

a/ povinná:

Friedrich Heiler, Prayer. A Study in the History and Psychology of Religion, Oxford University Press, New York 1997 (anglický překlad německého originálu, viz níže) (moodle)

resp.

Friedrich Heiler, Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, Verlag von Ernst Reinhardt, München 1918

b/ doporučená:

Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961

Atestace:
Semestrální seminář je hodnocen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho případnou ústní prezentací v semináři.