Seminář pro doktorandy

Pavel Kouba, Lenka Karfíková

ZS 2009/10, ÚFaR, míst. 225V

čtvrtek 19,10 – 20,40

 

Seminář je platformou vzájemného setkávání doktorandů ústavu. Účastníci jsou zváni, aby zde podle svého zájmu představili svůj disertační projekt (a metodologické i věcné otázky s ním spojené), nebo předložili témata, která připravují jako teze ke státní doktorské zkoušce (a vyzkoušeli svou schopnost diskutovat o nich se svými kolegy i s vyučujícími ústavu). Všichni vyučující i studenti (nejen z řad doktorandů) jsou srdečně zváni.

 

 

Program semináře

 

5. 11. 2009

J. Černý: Konvencionalismus (disertace), host: T. Marvan

 

19. 11. 2009

K. Jelínková, Poznání per connaturalitatem podle J. Maritaina (disertace), host: K. Šprunk

 

26. 11. 2009

H. Janoušek, Husserlův a Fichtův přístup k intersubjektivitě, resp. Fenomenologie nešťastného vědomí v Hegelově Fenomenologii ducha (teze), hosté: J. Kuneš, J. Karásek

 

3. 12. 2009

H. Janoušek, Lze understanding u Huma překládát českým „chápavost“? (teze), hosté: P. Glombíček a J. Palkoska

 

10. 12. 2009

J. Mihalik, Vědomí ve fyzickém světě (disertace), hosté: T. Marvan a J. Hill

 

17. 12. 2009

K. Nábělek, Kódy a gesta (disertace)

 

7. 1. 2010

Z. Hesová, „Vytváření jistot“ u Descarta a Wittgensteina (disertace), hosté: P. Glombíček a J. Hill