Filosofie práva: přirozené právo a právní positivismus III (výběrový kurs LS 2009/2010)

 

Kurs je věnován četbě vybraných textů filosofů práva a právních teoretiků 20. století. Jeho cílem je představit stěžejní pozice v rámci moderních diskusí o zdrojích legitimity práva v anglosaské oblasti i v kontinentální Evropě (zejména v Německu). Na programu budou texty předních právních positivistů (H. Kelsena, H. L. A. Harta) a dalších právních filosofů a teoretiků, kteří buď navazují na klasické přirozenoprávní teorie (J. Finnis), nebo se vymezují vůči právnímu positivismu, ale zároveň hledají nová teoretická východiska jako alternativu k tradičnímu iusnaturalismu (G. Radbruch, A. Kaufmann, W. Maihofer, H. Welzel, L. L. Fuller, R. Dworkin, F. A. Hayek).

Kurs volně navazuje na předchozí stejnojmenné semináře I-II, ale jejich absolvování není nezbytným předpokladem pro účast na letošním kursu.

Zápočet lze získat za seminární práci na dohodnuté téma.

 

Literatura   

 

J. Coleman, S. Shapiro (ed.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford 2002.

Ch. Covell, The Defence of Natural Law, Basingstoke 1992.

R. Dworkin, Když se práva berou vážně, Praha 2001.

R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge/London 1986

J. Finnis, Natural law and natural rights, Oxford 2000.

J. Finnis (vyd.), Natural law (The International Library of Essays in Law and Legal Theory), I-II, Oxford 1991.

L. L. Fuller, Morálka práva, Praha 1998.

H. L. A. Hart, Pojem práva, Praha 2004.

F. A. Hayek, Právo, zákonodárství, svoboda, Praha 2004.

P. Holländer, Filosofie práva, Plzeň 2006.

A. Kaufmann, W. Hassemer (vyd.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, Heidelberg 1989.

A. Kaufmann (vyd.), Die ontologische Begründung des Rechts, Darmstadt 1965.

A. Kaufmann, Grundprobleme der Rechtsphilosophie, München 1984.

H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien 1960 (Čes. překl. Ryzí nauka právní, Brno-Praha 1933).

H. Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Berlin Charlottenburg 1928.

W. Maihofer (vyd.), Naturrecht oder Rechtspositivismus?, Darmstadt 1966.

W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, Frankfurt a. M. 1963.

G. Radbruch, Rechtsphilosophie, vyd. R. Dreier, Heidelberg 2003 (8. vyd.).

G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht, in: týž, Rechtsphilosophie, Stuttgart 1973, str. 339-350.

H. Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen 1990 (4. vyd.).