Kurs je pokračováním loňského úvodu do fenomenologie a je určen účastníkům tohoto předešlého kursu. Obsahem bude pokračování výkladu fenomenologie v pojetí jejího zakladatele a jeho proměny v díle M. Heideggera.

Zápočet bude udílen na základě seminární práce.