Merleau-Ponty a Richir

Karel Novotný

(Samostatné pokračování cyklu na téma Nová fenomenologie ve Francii: Fenomén jako takový a tělo jako fenomén.) Seminář pro FHS a FF UK – 2009/2010

Čtvrtek 15.50 – 17.20, místnost 208 na FF UK, Celetná 20, Praha 1, Kurz začíná 8. 10.

 

Cílem cyklu je úvod do současné fenomenologické literatury francouzského jazyka. Na základě vybraných textových pasáží budou v tomto akademickém roce prezentováni tito autoři: M. Merleau-Ponty, M. Richir a R. Barbaras. Výběr textů, které jsou nebo budou přeloženy do češtiny, se bude řídit dvěma ohledy. Za prvé se chci zabývat otázkou „co je fenomén?“ a pokusit se ukázat, jak tato pro fenomenologii obecně ústřední otázka souvisí u jednotlivých autorů s jejich filosofickou pozicí. Za druhé budu k seminární četbě vybírat i texty obsahující konkrétní analýzy týkající se tělesnosti.

 

Literatura:

 

Renaud Barbaras, Le désir et la distance, Paris 1999; česky: Touha a odstup, Praha 2005

- , Le tournant de l‘expérience, Paris 1998

- , Vie et intentionnalité, Paris 2003

 

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris 1945

- , Visible et invisible, Paris 1964, česky: Viditelné a neviditelné, Praha 1998

- , „Le philosophe et son ombre“, in: - , Signes, Paris 1960, česky: „Filosof a jeho stín“

 

 

Marc Richir, Au-delà du renversement copérnicien, La Hague 1976

– , „Le sens de la phénoménologie en Visible et invisible“, in: Esprit 1982, česky: „Smysl fenomenologie ve Viditelném a neviditelném

- , „Sur l’inconscient phénoménologique: époché, clignotement et réduction phénoménologiques“, in: L’Art du comprendre, č. 8, S. 116-131.

- , Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, Grenoble 2000

– , „Le sens de la phénoménologie“ (2008), v tisku, česky: „Smysl fenomenologie“

- , „La synthese passive et temporalisation/spacialisation », česky : „Pasivní syntéza a temporalizace/specializace“ (1990)

- , Qu’est-ce qu’un phénomène?“, česky: „Co je fenomén?“ (1998)

 

Alexander Schnell, La genèse de l’apparaître, Beauvais 2004

Frédéric Streicher, La phénoménologie cosmologique de Marc Richir, Paris 2007

László Tengelyi, Hans-Dieter Gondek, Neue Phänomenologie in Frankreich, v tisku

Podmínky atestace: Krátká ústní prezentace některého z textů na hodině během semestru a její písemná podoba odevzdaná během zkouškového obdobi.