Husserlova Logická zkoumání patří mezi základní texty fenomenologické filosofie, výrazně inspirovala Martina Heideggera a Romana Ingardena, samostatnou knihu o nich napsali Derrida i Levinas. Nejslavnější části bezesporu tvoří páté a šesté zkoumání. 

            Zatímco v pátém Logickém zkoumání se Husserl zaměřil na deskripci intencionálních aktů jako takových a dále pak na základní popis oné intencionality, v níž se nám ukazují předměty v obvyklém smyslu slova (tzv. objektivizující akty), chce v šestém zkoumání vyjasnit, v jakých intencionálních aktech a souvislostech se odehrává naše poznání. Jeho první oddíl, který obsahuje slavné analýzy poznávání smyslových předmětů, zkoumá empirické syntézy vyplnění, v nichž se podle Husserla zakládá veškeré poznání. V druhém oddíle se Husserl věnuje “kantovské” problematice kategoriálních syntéz, v nichž je předmět artikulován a “poznáván” s ohledem na svá předmětná určení. 

Kurz se v zimním semestru zaměří na čtení a výklad prvního oddílu šestého Logického zkoumání. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí důkladněji seznámit s hlavními pojmy Husserlovy fenomenologie. Znalost němčiny není nutná, text bude k dispozici v češtině. Na požádání je pro studijní účely k dispozici zájemcům i český text pátého (a vlastně jakéhokoliv dalšího) Logického zkoumání.

           

Kurz začíná 8.října.Předběžný plán semináře

(četba 6. Logického zkoumání – 1. oddíl, ZS 2009/10, FFUK)

 

1. týdenPředmluva k druhému vydání + Úvod

2. týden§§ 1-5

3. týden§§ 6-8

4. týden§§ 9-12

5. týden§§ 13-15

6. týden§§ 16-20

7. týden§§ 21-24

8. týden§§ 25-29

9. týden§§ 30-35

10. týden§§ 36-39

 

Poslední (lednový) seminář bychom zrušili a jeden zbývající prosincový bychom nechali jako rezervu, když nebudeme stíhat nebo když něco odpadne.