FF UK, ÚFaR (ZS 2009)

 

Platónův dialog Politikos

 

 

 

 

 

Volitelný kurs

Konání: Čt 17:30, místnost C 208

Vedení: Jakub Jinek

Požadavky: referát, jehož písemnou formu student odevzdá do 8. 1. 2010.

 

Anotace

 

Předmětem kursu bude podrobná četba Platónova dialogu Politikos. Navrhuji dvě vůdčí hlediska zkoumání: 1) sledovat vydělení otázky po političnu v dialogu ve vztahu k nejlepšímu a druhému nejlepšímu zřízení; 2) sledovat vztah k dialogu Sofistés, najít styčné body a významné odlišnosti a uvážit jejich systematický význam. Obě otázky budou zkoumány s ohledem na jednotu či vývoj Platónovy (nejen) politické filosofie.

 

Program semináře

 

1) Úvodní hodina (1. 10.)

2) Scéna 257a-258b (8. 10.)

3) Diarése a první definice 258b-268d (15. 10.)

4) Mýtus 268d-274e (22. 10.)

5) Oprava diarése a druhá definice 274e-277c (29. 10.)

6) Příklad (tkalcovství) 277d-283a (5. 11.)

7) Měřičství 283b-287b (19. 11.)

8) Odědělení pravého politika I (Dva druhy příčin) 287b-290e (26. 11.)

9) Odědělení pravého politika II (Oddělení od sofistů) 291a-303d (3. 12.)

10) Oddělení pravého politika III (Oddělení od sourodých) 303d-305e (17. 12.)

11) Královské slučování 305e-311c (7. 1.)

 

Monografie k Politikovi na FF UK

 

Lane, M. S., Method and politics in Plato’s Statesman, Cambridge: Cambridge University Press, 1998 , F - C1-Pla-Plt-82

Klein, J., Plato’s trilogy: Theaetetus, the Sophist, the Statesman, Chicago: The University of Chicago Press, 1977, Klf - B-2709

Kranz, M., Das Wissen des Philosophen. Platons Trilogie Theaitet, Sophistes und Politikos, Diss. Tübingen, 1986, kopie

Miller, M. H., The philosopher in Plato’s Statesman: together with Dialectical education and unwritten teachings in Plato’s Statesman, Las Vegas: Parmenides Publishing 2004, F - C1-Pla-Plt-83

Ricken, F., Platon, Politikos, Übersetzung und Kommentar, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, F - C1-Pla-5/2.4

Rosen, S., Plato’s Statesman: the web of politics, New Haven – London: Yale University Press, 1995, F - C1-Pla-Plt-81

Rowe, C. J., Plato, Statesman; edited with an introduction, translation and commentary, Warminster: Aris & Phillips, 1995, F - C1-Pla-Plt-61

Sayre, K. M., Plato’s late ontology: a riddle resolved, with a new introduction and the essay „Excess and deficiency at Statesman 283C-285C“, Las Vegas: Parmenides Publishing, 2005, F - C1-Pla.S-24

Skemp, J. B., Plato, Statesman: a translation of the Politicus of Plato with introductory essays and footnotes, London: Routledge & Kegan Paul, 1961, F - C1-Pla-Pol-21

 

Dále viz příslušné pasáže v knihách

 

Barker, E., The political thought of Plato and Aristotle, New York: Dover Publications, 1959, XF-11-84

Bobonich, Ch., Plato’s utopia recast: his later ethics and politics, Oxford – New York: Clarendon Press, 2002, C1-Pla.B-4

Friedländer, P., Plato: an introduction, translated by Hans Meyerhoff, New York: Harper & Row, 1964, C1-Pla.F-3

Guthrie, W. K. C, A history of Greek philosophy. Vol. 5, Cambridge: Cambridge University Press, 1978, C2.0-Gut-1/ 5

Klosko, G., The development of Plato’s political theory, 2nd ed., Oxford – New York: Oxford University Press, 2006, Fd2007/427

Krämer, H. J., Arete bei Platon und Aristoteles, Heidelberg: Karl Winter, 1959, kopie 

Lisi, F. L., Einheit und Vielheit des platonischen Nomosbegriffes, Königstein: Teubner, 1985, kopie

Reale, G., Platón, Praha: Oikoymenh, 2005

Schofield, M., Plato: political philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2006, F2006/540

Wyller, E., Pozdní Platón, Praha: Rezek, 1996