Řecké lékařství a filosofie

út 14, 10-15, 45,  v č. 147 Celetná

 

Mgr. Sylva Fischerová, PhD.

 

Cílem kurzu je představit řecké lékařství ve vztahu k řecké filosofii, předestřít mnohačetné vazby a závislosti mezi oběma disciplínami, stejně jako pokusit se alespoň v hlavních rysech načrtnout odpovědi na otázky po způsobech jejich vzájemného ovlivňování, dominanci jedné či druhé disciplíny a rozdílech i vzájemných sporech či nepochopeních na straně jejich přístupů k člověku, lidské přirozenosti, zdraví, duši a tělu i k celému kosmu.

Relevantní texty: Corpus Hippocraticum, presokratikové, Platón, Aristotelés.

Kurs nutně nepředpokládá znalost staré řečtiny, texty budou k dispozici také v českém nebo anglickém překladu.

Atest: atest se uděluje za aktivní účast v kursu.

 

Literatura:

Hippokratés, ?uvres compl?tes d?Hippocrate, I-IX, vyd. a přel. E. Littré, Paris 1839-1861.

Hippokratés, Hippocrates, I ? II, vyd. a přel. W. H. S. Jones, London ? Cambridge 1923.

Joly, R., Hippocrate, Du régime, Paris 1967.

Jouanna, J., Hippocrate, La nature de l?homme, Berlin 1975.

Jouanna, J., Hippocrate, Des vents, De l?art, Paris 1988.

Jouanna, J., Ancienne médecine, Paris 1990.

Platón, Platonis opera, I-V, vyd. I. Burnet, Oxford 1900?1907.

Schiefsky, M., Hippocrates On Ancient Medicine, Leiden 2005.

Aristotelés, Aristotelis Opera omnia I-II, vyd. A. F. Didot, Paris 1927.  

Die Fragmente der Vorsokratiker I-III, vyd. H. Diels, Berlin 1922.

 

Bartoš, H., Očima lékaře, Červený Kostelec 2006.

Boudoris, K. J., Philosophy and Medicine, II, Athens 1999.

Diller, H., Hippokratische Medizin und attische Philosophie, in: Hermes, 80, 1952, str. 385-409.

Edelstein, L., Ancient Medicine. Selected Papers of Ludwig Edelstein, vyd. O. Temkin a C. L. Temkin, Baltimore 1967.

La collection hippocratique et son rôle dans l?histoire de la médicine, vyd. L. Bourgey ? J. Jouanna, Leiden 1975, str. 77-93.

Flashar, H. ? Jouanna J., Médecine et morale dans l?antiquité, Vandoeuvers-Gen?ve 1996.

Foucault, M., Dějiny sexuality II-III, Praha 2003.

Gillespie, C. M.: The Use of  ????? and ???? in Hippocrates, in: Classical Quarterly, 6, no. 3, 1912.

Heidel, W. A., Hippocratic Medicine: Its Spirit and Method, New York 1941.

Heinimann, F., Nomos und Physis, Darmstadt 1980.

Heinimann, F., Eine vorplatonische Theorie der ?????, in: Museum Helveticum, 18, 1961, str. 105-130.

Jaeger, W., Aristotle?s Use of Medicine as Model of Method in His Ethics, The Journal for Hellenic Studies, 77 (1957), p. 54-61.

Jones, W. H. S, Philosophy and Medicine in Ancient Greece, Supplement to the Bulletin of the History of Medicine 8, Baltimore 1946.

Jouanna, J., Hippocrate, Paris 1992.

Kube, J., ????? und ?????. Sophistisches und platonisches Tugendwissen, Berlin 1969.

Lloyd, G. E. R., Magic, Reason, and Experience, Cambridge 1979.

Lloyd, G. E. R, Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought, Cambridge 1966.

Longrigg, J., Philosophy and Medicine: some early interactions, in: Harvard Studies in Classical Philology, 67, 1963, p. 147-175.