Tématem semináře je řeč, kterou pronesl Dión z Prúsy kolem roku 100 po
Kr. v Olympii. Budeme sledovat jeho zdůvodnění antropomorfismu v
zobrazování bohů, zejména Dia, a to na pozadí výkladu o vzniku
náboženství a kultury. Středem tohoto výkladu je pojem představy
božství. Velká část řeči je věnována genesi této představy, přirozeně
vznikající a kulturně regenerované v lidské duši a obci. Představa
božství se člověku vybavuje postupně s narůstající zkušeností
přirozeného řádu, jehož se stává součástí, a znovu pak jako „vnitřní
model“ základních kulturotvorných formujících sil – zákonodárství,
básnictví a filosofie, k nimž Dión řadí nově i výtvarné umění. V letním
semestru navazuje četba a interpretace Obhajob kultu obrazů Jana z
Damašku. Znalost staré řečtiny není podmínkou účasti.