Na FF 2009 / 10

Řecké obrázky I -  AFS100160,   2/0 Z,  jen zimní semest

   místnost 217, nám. Jana Palacha, Praha 1 - Středa 10:50

   Anotace:

Spíše zábavně osvětová záležitost s dataprojektorem:
Fotky z posvátných i profánních míst Řecka a okolí i fotky muzejních artefaktů s povídáním.
Uspořádáno v konfliktu chronologie (od neolitu po Byzanc, s těžištěm v atnice), topografie regionů a témat: nejedno náboženství, jejich překryvy, výtvarné styly...

    Atestace:

Zápočet za pomoc s popisky, např. s překladem.