Na FF 2009 / 10

Presokratici - AFS100070,   2/0 Z,  2/0 Zk

   Celetná 20, místnost 208 - Čtvrtek 10:50

   Anotace:

Řecké myšlení archaické a raně klasické doby. Kurs nepředpokládá znalost řeckého jazyka, nýbrž ochotu ke vstupu do originálního pojmosloví a práce s ním. Celé se to odehrává v -6. a -5. století, tedy předtím, než vznikne to, čemu se přinejmenším od Platónovy doby říká "filosofie".

Letos to bude ovlivněno mou prací na knížce "Myšlení archaické Iónie a jejích dědiců" a inspirací kosmologickými modely, které představil Dirk Couprie.

Nejprve tedy úvod o žánrech, výrazových prostředcích, zachování textů a myšlenek, o interpretačních tradicích. Pak od mythografů a Míléťanů dál, s důrazem na iónské myšlení i na souvislosti s poezií, astronomií a lékařstvím.

Pracovní překlady a poznámky jsou na tomto webu v rubrice Předsokratici.

    Atestace:

Zápočet (ZS) za 1 seminární práci = (po konzultaci) referát článku, rešerše tématu, interpretace pramenného textu, komparace sekundárních interpretací, překlad sekundární interpretace apod.
Zkouška (LS) za zvláště dobrou (publikovatelnou) práci a kvalifikovanou diskusi jejích kontextů. Nebo za ústní zkoušení v individuálně domluveném rozsahu.

   Podrobný sylabus je k dispozici.