Janovo evangelium

Lenka Karfíková

pondělí 19,10 – 20,40 (začátek 5.10. 2009)

ZS 2009/10, ÚFaR, míst. 218

 

Četba Janova evangelia pro zájemce, bezkreditový kurs. Znalost řečtiny a ochota sledovat soudobé či historické komentáře jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

 

Komentáře

R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Freiburg 1967 atd.

R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Gőttingen, 1962

 

Origenes, In Iohannis Evangelium I, vyd. C. Blanc, SC 120, Paris 1966 (řecký text a francouzský překlad)

Augustinus, In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, vyd. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954 (lat. text)

 Jan Eriugena, In Iohannnis evangelium commentarius, vyd. E. Jeauneau, SC 180, Paris 1972 (lat. text a francouzský překlad)