Myšlení Dálného Východu

Středa 15,50-17,25, místnost 425C v Celetné ulici.


V zimním semestru proběhne první část kurzu Myšlení Dálného východu, která bude zahrnovat myšlení Číny a Vietnamu. Číně bude věnováno 9 týdnů, Vietnamu 3 týdny.

Během hodin, věnovaných čínskému myšlení se studenti seznámí s dějinami čínského filosofického myšlení od nejstarších dob po konec čínského impéria, jakož i s nejdůležitějšími postavami, texty a kategoriemi čínské filosofie.  

Budou se probírat následující okruhy:
1. Čínské předfilosofické myšlení dyn. Shang a Záp. Zhou
2. Filozofické směry v období Vých. Zhou
3. Konfucius
4. Mozi
5. Další konfuciáni: Mengzi a Xunzi
6. Taoismus: Laozi, Zhuangzi
7. Legismus a Han Feizi
8. Konfucianismus za dyn. Han
9. Buddhismus
10. Neotaoistické myšlenkové směry
11. Neokonfucianismus za dyn. Tang a Song
12. Neokonfucianismus za dyn. Ming
13. Čínské myšlení za dyn. Qing

V závěru zimního semestru se bude konat atestace pouze z čínského myšlení a to jen u těch studentů, kteří ji mají v zimním semestru předepsanou. Myšlení Vietnamu se bude zkoušet až na závěr celého dvousemestrálního kurzu. Studenti, kteří v zimním semestru složili PŘEDEPSANOU atestaci z čínskéhé myšlení, již v letním semestru z této látky zkoušeni nebudou. Ti studenti, kteří mají povinnou pouze jednu závěrečnou atestaci budou zkoušeni najednou z myšlení všech probíraných regionů.

Forma atestace v zimním semestru bude ústní.

Literatura:
Bondy, E., Čínská filosofie, Vokno, Praha, 1992.
Cheng, A., Dějiny čínského myšlení, Dharmagaia, Praha, 2006.
Král, O., Čínská filozofie – pohled z dějin, Maxima, Lásenice,2005.