Jakub Jirsa, Hynek Bartoš, ps. Aristotelés – O světě, úterý 19:10-20:45, 218

Tématem semináře je četba a interpretace spisu Peri kosmou; znalost řečtiny není podmínkou, ale výhodou. Jelikož neexistuje český překlad, je nutná znalost některého ze světových jazyků, do kterého byl spis přeložen (angličtina, němčina, francouzština, italština).

 

Texty:

De mundo, Aristotelis qui fertur libellus De mundoedidit W. L. Lorimer. Accedit capitum V, VI, VII interpretatio syriaca ab Eduardo König, Société d'édition "Les Belles Lettres", c 1933.

Furley, David J. [překl.] v On sophistical refutations ; On coming-to-be and passing away ; On the cosmos; Loeb classical library (1965), s. 333-409.

Foster, E. S. [překl.] v The Complete Works of Aristotle, ed. J. Barnes (1984), vol. 1, s. 626-640.

Hans Strohm, Aristoteles - Werke in deutscher Übersetzung: Meteorologie. Über die Welt. (Bd. 12/1 und 2), Akademie-Verlag; Auflage: 3rd edition (1. Dezember 1984), ISBN-10: 3050012293, ISBN-13: 978-3050012292.

Otto Schönberger, Aristoteles - Über die Welt, Reclam, Ditzingen (1991), ISBN-10: 3150087139, ISBN-13: 978-3150087138.

Tricot, Jules, De caelo; suivi du traité pseudo-Aristotélicien Du monde, Paris Vrin 1949, (reprint 2000).

Giovanni Reale, Aristotele: Trattato sul Cosmo per Alessandro traduzione con testo greco a fronte, introduzione, commento e indici, Naples: Loffredo 1974 (druhá, upravená edice 1995).

Podmínky atestace: aktivní účast na semináři.