Etika – četba

Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz)

Pátek, 10:50 – 12: 25

 

Seminář je věnován četbě primárních textů. Prezentaci je možné konzultovat s níže doporučenou sekundární literaturou (vzhledem k velkému počtu účastníků budou při některých setkáních prezentace dvě, jedna primárního textu, druhá k sekundární literatuře, netřeba se lekat). Optimální délka prezentace je 5 – 10 min a shrne základní teze a (hlavně) problémy ve vybraném textu. 

 

Sekundární literatura bude doplněna na Moodl. Předmětem prezentace je především argumentace v primární literatuře (viz níže), případně doplněna o názory a diskusi ze sekundární literatury. Podle zájmu se u jednotlivých textů můžeme zdržet i déle, než pouze jedno setkání.

 

Výčet pasáží k referování v LS:

David Hume

·         A Treatise of Human Nature III.1.1 „Moral distinction not deriv‘ from reason“

·          A Treatise of Human Nature III.1.2 „Moral distinction deriv’d from a moral sense“

·         A Treatise of Human Nature III.3.1 „Of the origin of the natural virtues and vices“

 

Immanuel Kant

·         Základy metafyziky mravů, Předmluva a První část

·         Základy metafyziky mravů, Druhá část

·         Základy metafyziky mravů, Třetí část

 

John Stuart Mill

·         Utilitarianism, kap. General Remarks

·         Utilitarianism, kap.What Utilitarianism Is

·         Utilitarianism, kap. On the Connection Between Justice And Utility

 

G.E.M. Anscombe, „Modern Moral Philosophy“, Philosophy 33, No. 124 (January 1958).

 

Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other, Harvard University Press (1998), „The Structure of Contractualism“

 

Vybraná sekundární literatura, která bude během LS dostupná na Moodlu:

·         David Hume

o       Irwin T. (2008): „Hume: Passion and Reason, Errors of Objectivism, The Moral Sense“ v ibid, The Development of Ethics, vol. 2, s. 579-640 (prezentace k jednotlivým pasážím z Treatise).

o       Hardin R. (2007): „2. Moral Psychology“ a „3. Strategic Analysis“ v ibid, David Hume: Moral and Political Theorist, Oxford, s. 27-80.

 

·         Immanuel Kant

o       Christine Korsgaard: „Kant’s analysis of obligation: The Argument of Groundwork I“ v Creating the Kingdom of Ends, s. 43-76.

o       John Rawls (2000): „The Categorical Imperative: The First Formulation“ v ibid, Lectures on the History of Moral Philosophy, Harvard, s. 162-180.

 

·         John Stuart Mill

o       John Rawls: „Classical Utilitarianism“ v A Theory of Justice (1999), Harvard, s. 19-24.

o       Bernard Williams: „A Critique of Utilitarianism“ v Smart a Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge, s. 82-117. (repr. v Cahn-Markie (ed.) Ethics)

o       Skorupski, J. (2006): „The Good for Human Beings“ v ibid, Why Read Mill Today?, Routledge, s. 15-38.