Etické problémy – diskusní seminář

Jednotlivé semináře jsou věnovány diskusi konkrétních etických problémů. Atestaci je možné získat převzetím patronátu nad některým z těchto témat. Kurs je jedním ze dvou způsobů jak splnit předmět Etika a politická filosofie I.

 

Témata LS 2009/10:

25.2. Ozbrojený odpor                  

4.3. Válka           

11.3. Jaderné zbrojení

18.3. Lidská práva

25.3. Uprchlíci

1.4. Příslušnost k národu a patriotismus

8.4. Vina, spravedlnost a odpuštění (vyrovnání se s minulostí)

15.4. Svoboda projevu

22.4. Soukromý majetek a svobodný trh

29.4. Chudoba, bohatství a „distributivní“ spravedlnost

6.5. Rovnost a pozitivní diskriminace

13.5. Lidská svoboda a environmentální odpovědnost

 

Patroni jednotlivých seminářů:

1. V předstihu prostudují vyvěšenou literaturu ke svému tématu a vyberou z ní podle svého uvážení 2-3 základní, svým zaměřením pokud možno odlišné či polemické texty. Tyto texty prostudují všichni účastníci.

2. Týden před konáním svého patronátu odešlou na adresu stepan.spinka@volny.cz podklad pro svůj patronát. Tento podklad bude obsahovat seznam vybraných textů a soupis 4-6 otázek či tezí, z nichž bychom měli při diskusi vycházet. Tento soupis by měl být doplněn krátkým komentářem, případně stručným představením možných odpovědí na tyto otázky a argumentů, na nichž by bylo možné tyto odpovědi založit.

3. Na začátku jejich semináře velmi stručně (maximálně v pěti minutách) představí diskutované téma a podílejí se spolu s vedoucími semináře na moderování diskuse.

----

Vzhledem k pomalosti a dalším limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.getdropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na výše uvedenou e-mailovou adresu). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program. Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály.