ORIENTAČNÍ SYLABUS

„Filosofie mysli a epistemologie“

(předmět ANALYTICKÁ FILOSOFIE)

LS 2009

T. Marvan

 

Témata:

Descartův dualismus – Mentální kauzalita – Funkcionalismus – Problém vědomí – Analýza poznání – Relativismus

 

Požadavky: Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích (tj. nikoli pouhá přítomnost v místnosti, čtení novin apod.; více než třetinová absence na seminářích bude tolerována jen na základě závažných důvodů; pokud nemůžete na semináře docházet, oznamte to při začátku semestru vyučujícímu) plus pronesení referátu na semináři (témata referátů budou upřesněna na začátku semestru).

Ke zkoušce je třeba napsat seminární práci v rozsahu min. 10 a max. 15 normostran (1800 znaků na stranu včetně mezer) na téma, které se týká probírané látky. Témata prací je třeba předem konzultovat s vyučujícím.