Kurs seminářovou formou prohlubuje pochopení matematiky a fyziky jako
filosoficky problematických věd. Na konkrétních problémech pokrývajících
většinu základních oblastí matematiky a fyziky, avšak aniž by zabíhal do
přílišného rigoru a tím od studentů vyžadoval formální průpravu nad
rámec základního vzdělání, se pokusí ukázat rozdíl mezi školským a
vědecko-filosofickým přístupem a rozbourat přirozené předsudky vůči
těmto vědám u humanitně zaměřených studentů. Mezi cíle kursu patří i
odhalení či problematizace některých filosofických zneužití přírodních
věd. Kurs je zakončen zápočtem, udělovaným za úvahu v rozsahu dvou
normostran na téma některého z probíraných problémů.

 

Matematika

Intuice matematiky (1) Matematické struktury, čísla, zobrazení (1) Funkce a posloupnosti (2) Limita (2) Derivace a diferenciální rovnice (3) Řady, integrál a míra (4) Pravděpodobnost (5)

 

Fyzika

Intuice fyziky (6) Model, jeho ontologický status (6) Veličiny a jednotky, fundamentální konstanty (7) Typy a vývoj modelů (8) Teorie relativity (9) Kvantová teorie (10) Statistická fyzika (11)