Kantova koncepce genia

Předmětem četby a analýz budou §§ 43-54 Kritiky soudnosti, věnované problematice umění a jeho tvůrce.
Literatura:
1. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. H. F. Klemme, Hamburg: Meiner 2001 (Zde i další litaratura.)
2. I. Kant, Kritika soudnosti, přel. J. Špalek a W. Hanzel.
3. Materialien zu Kants "Kritik der Urteilskraft", hrsg. v. J. Kulenkampf, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974.