Druhý úvod do vědosloví

 

Seminář je vzhledem k povaze textu úvodem do Fichtova myšlení. Na základě četby a analýzy textu mají být diskutovány základní problémy Fichtova konceptu vědosloví, jež Fichte uvádí sám a jež se pokouší argumentací odstranit, zejména tím, že ukáže, že se vesměs zakládají na nedorozuměních. Z filosoficky systematického hlediska jde o uvedení do problematiky subjektivity.

Literatura:

1. J. G. Fichte, Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, v: Fichtes Werke, sv. I, de Gruyter 1971.

2. J. G. Fichte, Druhý úvod do vědosloví, přel. J. Karásek, Filosofia 2008.