Jak je možné býti Peršanem? II

Tento kurz navazuje na loňský seminář věnovaný Montesquieuovým Perským listům. Jestliže klíčovým tématem prvního semináře byla diference mezi francouzskou a perskou kulturou, z jejíž perspektivy Montesquieu pohlíží na dobovou francouzskou společnost, pak by se nyní měla do centra pozornosti dostat diference sexuální, jež v Perských listech hraje neméně důležitou roli. Tato diference jde napříč francouzskou i perskou společností, přičemž se nabízí jako stejně účinný nástroj společenské kritiky, jako je vzájemná konfrontace dvou geograficky i historicky vzdálených kultur. K diferenci horizontální se tak připojuje diference vertikální, a právě křížení těchto dvou diferencí charakterizuje literární prostor Perských listů, který bychom měli mapovat nejen s využitím Montesquieuova spisu O duchu zákonů, ale i s pomocí autorů, jako je Julia Kristeva či Jean-Luc Nancy.

Absolvování předchozího kurzu není podmínkou pro účast na tomto semináři.