Antická filosofie, seminář A

 

Seminář navazuje na přednášku Antická filosofie – Platón a Aristotelés. Měl by prohloubit pochopení systematických východisek Platónovy a Aristotelovy filosofie. Dalším cílem semináře je uvést účastníky do práce s primární i sekundární literaturou. Podmínkou získání atestu je přednesení referátu a jeho odevzdání v písemné formě nebo písemná práce v rozsahu cca 10 stran.

Konkrétní podoba a rozvrh semináře budou určeny v závislosti na počtu studentů.

 

Rámcový přehled programu semináře

1. Úvodní hodina

2. Platón – Protagoras

3. Platón – Faidón

4. Platón – Ústava

5. Platón – Sofistés

6. Platón – Timaios

7. Aristotelés – Kategorie

8. Aristotelés – Metafyzika IV, V

9. Aristotelés – Metafyzika IX, XII

10. Aristotelés – Fyzika II

11. Aristotelés – Etika Nikomachova I-III, VI-VII

12. Aristotelés – Politika I, III