Kantova Kritika soudnosti

Místnost 430. 

Seminární četba klíčového spisu evropské estetiky se zaměří na první a častěji zkoumanou část, „Kritiku estetické soudnosti“. (Druhá část, „Kritika teleologické soudnosti“, bude do výkladu zapojena jen v míře nutné pro základní pochopení první části spisu.)

            Znalost němčiny je vítána, není však podmínkou. Pro udělení zápočtu se vyžaduje pravidelná docházka, čtení zadaných textů, účast na diskusi a seminární prezentace. Pro udělení zkoušky se vyžaduje písemná práce v rozsahu cca 7 stran.

 

Témata:

a) Čtyři momenty „Analytiky krásného“ a jejich vztah k tabulce kategorií z Kritiky čistého rozumu; otázka vzájemné odlišnosti momentů a jejich odvoditelnosti

b) Pojem estetična: historické pozadí, Kantův úzus, role v Kritice soudnosti

c) Zájem a bezzájmovost, sepětí zájmu a pojmu (pojmového určení), sepětí pojmu a objektivity

d) Účelnost bez účelu, její role v argumentační výstavbě Kritiky soudnosti

e) Společnost, společenství, společný smysl (sensus communis)

f) Ideje a ideály v Kritice soudnosti

g) Vztah přírodní sféry a sféry umění

h) Vztah čisté a vázané krásy

i) Pojem génia

j) Umění a mravnost

k) Vznešené

 

Literatura:

Český překlad:

Kritika soudnosti, přel. V. Špalek a W. Hansel, Praha: Odeon, 1975.

 

Doporučená literatura:

David Bell, The Art of Judgement, in: Mind, 96, 1987, str. 221–244.

Paul Guyer (vyd.), Kant’s Critique of the Power of Judgement: Critical Essays, Rowman & Littlefield 2003.

Christopher Janaway, Kant’s Aesthetics and the „Empty Cognitive Stock“, in: The Philosophical Quarterly, 47, 1997, str. 459–476.

Rudolf A. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, Chicago UP 1990 (něm. překl. Einbildungskraft und Interpretation, Paderborn 1997).

Anthony Savile, Kantian Aesthetics Pursued, Edinburgh UP 1993.

Giorgio Tonelli, Kant’s Early Theory of Genius (1770–1779), in: Journal of the History of Philosophy, 4, 1966, str. 109–131, 209–224.

Wolfgang Wieland, Die Erfahrung des Urteils: Warum Kant keine Ästhetik begründet hat, in: Deutsche Viertejahrsschriftfür Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 64, 1990, str. 604–623.