Husserlova Logická zkoumání patří mezi základní texty fenomenologické filosofie, výrazně inspirovaly Martina Heideggera a Romana Ingardena, samostatnou knihu o nich napsali Derrida i Levinas. Nejslavnější části bezesporu tvoří páté a šesté zkoumání. 

            Zatímco v pátém Logickém zkoumání se Husserl zaměřil na deskripci intencionálních aktů jako takových a dále pak na základní popis oné intencionality, v níž se nám ukazují předměty v obvyklém smyslu slova (tzv. objektivizující akty), chce v šestém zkoumání vyjasnit, v jakých intencionálních aktech a souvislostech se odehrává naše poznání. Jeho první oddíl, který obsahuje slavné analýzy poznávání smyslových předmětů, zkoumá empirické syntézy vyplnění, v nichž se podle Husserla zakládá veškeré poznání. V druhém oddíle se Husserl věnuje “kantovské” problematice kategoriálních syntéz, v nichž je předmět artikulován a “poznáván” s ohledem na svá předmětná určení. 

Kurz se v letním semestru zaměří na čtení a výklad druhého oddílu šestého Logického zkoumání. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí důkladněji seznámit s hlavními pojmy Husserlovy fenomenologie. Znalost němčiny není nutná, text bude k dispozici v češtině. Na požádání je pro studijní účely k dispozici zájemcům i český text pátého (a vlastně jakéhokoliv dalšího) Logického zkoumání.

            Kurz začíná 4.března 2010.