Plótínos: O třech počátečních hypostasích (Enn. V,1 [10]) – výběrový kurs LS 2010

 

Václav Němec

 

Seminář je věnován četbě a interpretaci Plótínova pojednání V,1 [10] O třech počátečních hypostasích. Východiskem četby bude řecký text. Znalost řečtiny je tedy vítaná, není však nezbytnou podmínkou účasti na semináři. Jednotlivé pasáže Plótínova pojednání budou probírány na základě předem připravených pracovních překladů a referátů účastníků semináře. Atest je možno získat za vypracování referátu a pracovního překladu nebo seminární práce.   Text:

Plotini Opera. vol. II, Enneades IV–V (editio minor), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Oxford 1977.

Doporučená literatura:

 

Atkinson, M., Plotinus: Ennead V 1. On the three principal Hypostases, Oxford 19852.

 

Baladi, N., La pensée de Plotin, Paris 1970.

 

Beierwaltes, W., „Andersheit. Zur neuplatonischen Struktur einer Problemgeschichte“, in: Le néoplatonisme, Paris 1971, str. 365-372.

 

Brunner, F., „Le premier traité de la cinquiéme Ennéade: Des trois hypostases principielles“, in: Revue de Théologie et de Philosophie 23 (1973), str. 135-172.     

 

Dodds, E. R., „The ‘Parmenides’ and the Neoplatonic ‘One’“, in: CQ 22 (1928), str. 129-142.

 

Hadot, P., „Ouranos, Kronos and Zeus in Plotinus’ Treatise against the Gnostics“, in: Neoplatonism and Early Christian Thought. Essays in honour of A. H. Armstrong, vyd. H. J. Blumenthal – R. A. Markus, London 1981, str. 124-137.

 

Němec, V., „Filosofická theogonie a alegorická exegese Hésioda v Plótinových Enneadách“, in: Druhý život antického mýtu, vyd. J. Nechutová, Brno 2005, str. 64-79.

 

Rist, J. M., „The Problem of Otherness in the Ennead“, in: týž, Platonism and its Christian Heritage, London 1985, VIII.

 

Torchia, N. J., Plotinus, Tolma, and the Descent of Being. An Exposition and Analysis, New York 1993.

 

Trouillard, J., „Le «Parménide» de Platon et son interprétation néoplatoniciennes“, in: RThPh 23 (1973), str. 83-100.