Svoboda a zodpovědnost v etice

Výběrový 5-denní blokový kurz se zaměří na pojetí etiky jako sféry souditelného, tj. zodpovědného a tudíž svobodného jednaní, a problémů spojených s tímto pojetím. Výklad propojí diskusi pramenů této problematiky s její moderní formou. Kurz—2 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne—se bude skládat s přednášek (z části v angličtině),  čtení (taky z části v angličtině) a diskuse (v češtině).

Kurs proběhne 9. – 13. srpna 2010.