Hlavní náplní kursu bude četba Schellingova spisu o svobodě. Ve zbývajícím čase plánuji četbu některých pasáží ze Stuttgartských přednášek a Věků světa. Kurs je otevřen všem zájemcům. Předběžná znalost Schellingovy filosofie výhodou, ale není nutná.

Výchozí text:
Schelling, F. W. J., Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände. Hrsg. von Thomas Buchheim. Hamburg, Meiner 1997.

(česky: Schelling, F. W. J., Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. Přel. M. Petříček. Praha, FÚAV 1992.)