Milan Mráz

Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů 

 

Doplněk semináře  Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy. Poznatky z tohoto semináře se zde budou doplňovat četbou relevantních úseků z Aristotelových spisů, především v českých překladech. Hlavním cílem je prohloubení znalostí Aristotelovy filosofie (zvl. pokud jde o metodu zkoumání a způsob argumentace) a zdokonalování interpretačních schopností posluchačů.  Při četbě se využívá komentářové literatury a překladů jednotlivých spisů do dalších evropských jazyků, pozornost se věnuje i původnímu řeckému znění Aristotelových textů.

 

Literatura:

 

Texty českých překladů relevantních úseků Aristotelových spisů budou k disposici na ÚFaR FF-UK. Anglické překlady všech Aristotelových spisů jsou k disposici na internetové adrese:

http://classics.mit.edu/Browse/browse-Aristotle.html.