Ruská náboženská filosofie

počátku 20. století:

od Solovjova k Berďajevovi

výběrová přednáška

LS 2/-

Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D.

AVES00380 (ZK) AVES00379 (Z)

koná se: ČT 12:30 – 14.05

 

Anotace

Počátek 20. století přinesl mimořádný rozkvět ruského myšlení, které zaznívalo v polyfonii různorodých proudů. Nejvýrazněji však byla zastoupena tradice ruské náboženské filosofie, jejíž představitelé později proslavili ruské myšlení na Západě. Přednáškový kurs se nejprve zastaví u postavy Vladimíra Solovjova, jehož tvorba celé období předznamenala. Poté bude pojednáno o dalších osobnostech charakterizujících danou epochu, včetně postav ruské porevoluční emigrace. Zvláštní pozornost bude věnována specifickým tématům, které ruská náboženská filosofie přinesla, jako je učení o Sofii Moudrosti Boží, slavení jména Božího a další.

 

 

Tematické okruhy

·        Vladimír Solovjov

·        Ruská nábožensko-filosofická renesance. D. S. Merežkovskij.  

·        V. V. Rozanov – mezi pohlavím a mystikou

·        L. I. Šestov – předchůdce i souputník existencialismu

·        S. N. Bulgakov – od marxismu ke kněžství

·        S. L. Frank – systematik náboženské filosofie

·        P. A. Florenskij – pravoslavná teodicea

·        V. F. Ern – boj za Logos

·        N. O. Losskij – intuitivismus v „ruské Praze“

·        L. P. Karsavin – existenciální filosofie kultury

·        N. A. Berďajev – filosofie svobody a tvorby

 

 

 

 

 

Požadavky k atestacím

zápočet – účast na přednáškách + napsání eseje (min. 4-6 NS) o vybraném díle ruského myšlení v rozsahu min. 150-200 stran (po domluvě s přednášejícím)

zkouška – napsání eseje dle požadavků pro zápočet + otázka vážící se k tématům kursu

podmínkou ke zkoušce je předložení seznamu četby obsahujícího min. 5 titulů (4 primární + 1 sekundární)

 

Doporučená primární literatura v češtině a slovenštině

 

Současná ruská filosofie. Sborník statí. Praha 1929. Přel. F. Pelikán. 

VĚCHI. Sborník článků o ruské inteligenci. Červený Kostelec 2003

 

V. S. Solovjov – Tři rozhovory. Praha 1997.

V. S. Solovjov – Krize západní filosofie. Velehrad 2001.

V. S. Solovjov – Ospravedlnění Dobra. Velehrad 2002.

a další

 

V. V. Rozanov - Apokalypsa naší doby. Praha 1997.

V. V. Rozanov – Spadané listy. Praha 1997.

V. V. Rozanov – Svět ve světle „ruské ideje“. Praha 1999.

 

D. S. Merežkovskij – Tolstoj a Dostojevskij

D. S. Merežkovskij – Přicházející chám

D. S. Merežkovskij – Tajemství tří

 

L. I. Šestov – Apoteóza vykořeněnosti. Praha 1995.

L. I. Šestov – Kierkegaard a existenciální filosofie. Praha 1997.

L. I. Šestov – Athény a Jeruzalém. Velehrad 2006.

 

P. A. Florenskij – Ikonostas. Brno 2000.

P. A. Florenskij – Sloup a opora Pravdy. Velehrad 2003.

 

N. A. Berďajev – Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava 2004.

N. A. Berďajev – Dostojevského pojetí světa. Praha 2000.

N. A. Berďajev – Filosofie svobodného ducha. Červený Kostelec 2009

 

S. N. Bulgakov – Nevěsta Beránkova. Velehrad 2004.

 

N. O. Losskij – Absolútné kritérium pravdy. Turčianský Svätý Martin 1946.

N. O. Losskij – Dostojevskij a jeho kresťanský svätonáhl´ad. Bratislava 2009.

N. O. Losskij – O mystickej intuícii. Poprad 2004.

 

 

Doporučená sekundární literatura – česky a slovensky

BERĎAJEV, N. A. Ruská idea. Praha 2003.

CHAMBERLAIN, L. Parník filozofů. Lenin a vyhnání inteligence. Praha, MF, 2009.

JAKOVENKO, B. Dějiny ruské filosofie. Praha 1938.

LOSSKIJ, N.: Dějiny ruské filosofie. Velehrad 2004.

MEŇ, A. Ruská náboženská filozofia. Bratislava, 2005

Neznámé Rusko (ruský idealismus 20. století) (sest. I. Mesnjankina). Praha 1995.

PELIKÁN, F. O filosofii ruské. In: Současná filosofie u Slovanů. Praha 1932.

 

Vybraná literatura v ostatních jazycích

Istorija russkoj filosofii: učeb. dlja vuzov. Moskva 2001.

LEVICKIJ, S. A. Očerki po istorii russkoj filosofii. ?oskva 1996.

Russische Philosophie im 20. Jahrhundert (Hrsg.: K. Eichler, U. Schneider). Leipzig 1996.

Russkaja filosofija. Malyj enciklopedičeskij slovar´. Moskva 1995.

ZEŇKOVSKIJ, V. V. Istorija russkoj filosofii. Leningrad 1991.

WALICKI, A. Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków 2005.