Pracovní skupina 'recenzní seminář'

 

V pátky jednou za 14 dní se od 16 do 18 hod. bude v jarním semestru scházet pracovní skupina 'recenzní seminář'. Její jádro tvoří dr. Josef Moural a dva doktorandi, Pavla Toráčová a Jakub Trnka. Na setkáních budou referovány a diskutovány přečtené filosofické texty.

 

Vzhledem k zaměření obou disertací půjde převážně o sekundární literaturu ke Kantovi a fenomenologii, případně filosofii mysli. Hlavním textem referovaným na prvním setkání (dne 5. 3. 2010) bude kniha J. N. Mohanty, The Concept of Intentionality  (1971). Schůzky se budou konat v CN 342 (Celetná).

 

K účasti (pasivní nebo aktivní) jsou zváni i další studenti filosofie, doktorandi nebo vážní zájemci z nižších stupňů studia.

 

 

                                                                                                Josef Moural, PhD