Antropologie náboženství


Cílem přednášek je představit nejzajímavější příspěvky antropologů druhé poloviny 20. století ke studiu náboženství. Kurs se nebude pokoušet o opravdu zevrubný přehled, který by nutně mohl být jen povrchní a heslovitý, nýbrž si vybere několik málo postav, jež pohled na náboženství ovlivnily nejvýznamněji: Clauda Lévi-Strausse, Edmunda Leache, Victora Turnera a Mary Douglas. Ve své druhé části se kurs zaměří na některá klíčová témata poválečné antropologie náboženství a bude je rozebírat napříč jednotlivými autory.

Časově bude kurs věnován až antropologii poválečné, její výklady však budou často kladeny do kontrastu i s klasiky starší antropologie, jejichž znalost bude kurs předpokládat. Z tohoto důvodu je důrazně doporučeno, aby studenti kurs navštěvovali až po absolvování Úvodu do religionistiky, v němž byli tito starší antropologové probráni.

Kurs je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

Z kursu je možno složit zkoušku na základě zadané literatury, která bude společně se zkušebními okruhy zveřejněna na Moodlu.

Sylabus:

4. 10.    Úvod
11. 10.  Lévi-Strauss I
18. 10.  Lévi-Strauss II
25. 10.  Mary Douglas: Purity and Danger
1. 11.    Mary Douglas: Natural Symbols a pozdní díla
8. 11.    Victor Turner
15. 11.  Edmund Leach
22. 11.  Primitivní mentalita
29. 11.  Antropologie a psychologie
6. 12.    Pojetí mýtu
13. 12.  Pojetí rituálu
3. 1.      Funkcionalismus a jeho meze