Řecké obrázky I

Spíše zábavně osvětová záležitost: Fotky z posvátných i profánních míst Řecka a okolí i fotky muzejních artefaktů s povídáním. Uspořádáno v konfliktu chronologie (od neolitu po Byzanc), topografie regionů a témat: nejedno náboženství, jejich překryvy, výtvarné styly...

Atest:

Zápočet za účast a spíše symbolický domácí úkol s úpravou popisků k fotkám.

Viz www.fysis.cz/Obrazky/Obrazky.htm.

 

 

Řecké obrázky II  -  Letní semestr

Míněno pro menší počet studentů, kteří jsou mocni samostatné práce na editaci, popiscích nebo databázi. Z větší části práce doma, po asi dvou prvních setkáních (podle rozvrhu) a konzultacích. Především jsou vítáni pokročilejší studenti religionistiky, zvláště se zaměřením na Řecko, Klasické archeologie, Klasické filologie a Dějin umění.

Atest:

Zkouška, a to za práci při krmení databáze www.eidola.eu nebo přípravy k němu.

 

 

 

Viz www.fysis.cz, rubrika FF, tedy: www.fysis.cz/FF/10/10.html.