Četba sanskrtských buddhistických textů

dr. Jiří Holba

 

Anotace:
Cílem tohoto kursu je upevnění znalostí sanskrtské gramatiky a bližší seznámení se s buddhistickou naukou pomocí čtení vybraných buddhistických textů. Výběr textů záleží na dohodě.

Atestace:
Po každém semestru lze získat jeden zápočet za minimálně dvoutřetinovou účast na hodinách a přeložení vybrané části z přečtených textů.