Psychologie náboženství
prof. Tomáš Halík

Anotace:

Dvousemestrový kurs nabízí pro religionisty, psychology a zájemce z jiných oborů především historický přehled hlavních směrů, postav a tématických oblastí psychologie náboženství od jejího vzniku (resp. „předdějin“) po současnost. Zvláštní pozornost bude věnována pojetí náboženství v hlubinné psychologii – u S. Freuda a C.G. Junga.


Hlavní tématické oblasti:

1. Psychologie náboženství : předmět, metody, vztah k příbuzným oborům
2. Vztah psychologie a náboženství v dějinách
3. W. James a americké počátky psychologie náboženství
4. Wundt a počátky psychologie náboženství v Evropě
5. Dorpatská škola
6. Freudova teorie náboženství
7. Jungova psychologie náboženství
8. Neoanalýza a pojetí náboženství ( Winnicott, Pruyser, Rizzuto, Kohut)
9. Ericson a psychologie náboženství
10. Fenomenologie a psychologie náboženství
11. Adlerova a Franklova teorie náboženství
12. Frommova teorie náboženství
13. Humanistická psychologie a náboženství (Allport, Maslow)
14. Severská psychologie náboženství
15. Náboženství v pojetí transpersonální psychologie
16. Psychologie náboženství a pastorální psychologie
17. Psychologické výzkumy religiozity, typy religiozity
18. Religiozita v pohledu vývojové psychologie
19. Náboženství a psychoterapie
20. Rituály, magie;modlitba, meditace
21. Psychopatologie náboženství; „eklesiogenní neurózy“
22. Fundamentalismus a náboženský fanatismus
23. Náboženství a sociální psychologie


Povinná literatura:

Wulf D., Psychology of Religion, New York 1997
S. Freud: Totem a tabu (nebo: S. Freud: Budoucnost jedné iluze; S. Freud: Mojžíš a monoteistické náboženství)
C.G. Jung: K psychologii západ. a východ. náboženství, ( Sebr. spisy, sv.4)
C.G. Jung: Odpověď Jobovi ( Sebr. spisy, sv.4))
E. Ericson: Mladý muž Luther
E. Fromm: Budete jako bohové (nebo: E. Fromm: Dogma o Kristu)
Holm N.G.: Úvod do psychologie náboženství
Hole G.: Fanatismus
Maslow, A.H., Religions, Values and Peak Experiences
Doporučená literatura:

P.C. Vitz: Sigmund Freud´s Christian Unsconscious
V. White: Bůh a nevědomí
C.G. Jung: Člověk a duše
C.G. Jung: Duše moderního člověka
P. Riceoeur: De l´Iterpretation. Essai sur Freud
J. Jakobi: Psychologie C.G.Junga
V. Frankl: Der unbewusste Gott