Judaismus I.                                                  

 

Anotace:

 

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o dějinách židovské obce s důrazem na hlavní formativní fáze ortodoxního (rabínského) judaismu a místo Židů v kontextu světových dějin.

 

Literatura:

 

a/ povinná:

 

Louis Finkelstein (ed.), The Jews: Their History, Schocken Books, New York 1970

Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje - Teologie - Filosofie – Mystika, Vyšehrad, Praha 1995

 

b/ doporučená:

 

Hebrejská Bible (Starý Zákon)

Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů, Svoboda, Praha 1995

Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1993

Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992

 

Atestace:

 

Studenti skládají zkoušku: kandidát dostává dvě otázky ze židovských dějin. Na konci kursu studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

.

 

Judaismus II.

 

Anotace:

 

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o struktuře jednotlivých tradic v judaismu (biblická, legalistická, liturgická), náboženské praxi a formování proudů na hranicích ortodoxie (mystika, filosofie).

 

Literatura:

 

a/ povinná:

 

Isaac Klein, A Guide to Jewish Religious Practice, The Jewish Theological Seminary of America, New York 1979

Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje - Teologie - Filosofie – Mystika, Vyšehrad, Praha 1995

Carmine Di Sante, Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie, Oikúmené, Praha 1995

 

b/ doporučená:

 

Hebrejská Bible (Starý Zákon)

Pirkej avot - Výroky otců, Sefer, Praha 1994

Abraham Cohen, Talmud pro každého, Sefer, Praha 2006

Günter Stemberger, Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury, Vyšehrad, Praha 1999

Vladimír Sadek, Židovská mystika, Fra, Praha 2003

Paul Spiegel, Kdo jsou Židé?Barrister § Principal, Brno 2007

Marc Stern, Svátky v životě Židů, Vyšehrad, Praha 2002

Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992

 

Atestace:

 

Studenti skládají zkoušku, která zahrnuje dvě otázky z odlišných tradic, učení nebo náboženské praxe judaismu. Na konci kursu studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.