Seminář k antropologii náboženství

Doprovodný nepovinný seminář k přednáškám Antropologie náboženství, na němž budeme číst a rozebírat hlavní texty, o nichž bude na přednáškách řeč.

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

 

Číst budeme následující texty:

Claude Lévi-Strauss, „Asdiwalův příběh", in Strukturální antropologie – dvě, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2007, s. 138–172

Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London – New York: Routledge, 2002 (1966), kap. 5: „Primitive Worlds", s. 91–116

Victor Turner, „Symbols in Ndembu Ritual", in The Forests of Symbols, Ithaca – London: Cornell University Press, 1967, s. 19–47

Edmund Leach, „Magical Hair", in The Essential Edmund Leach, vol. II, New Haven – London: Yale University Press, 2000, s. 177–201

Obeyesekere, Gananath, „Medusa’s  Hair: An Essay on Personal Symbols and Religious Experience", in Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell, 2002, s. 383–97

Leach, Edmund, „The Nature of War", in The Essential Edmund Leach, vol. I, New Haven – London: Yale University Press, 2000, s. 343–57

Edmund Leach, „The Legitimacy of Solomon", in S. Hugh-Jones and J. Laidlaw (eds.), The Essential Edmund Leach, vol. II, New Haven – London: Yale University Press 2000, pouze  s. 40–64, 73, 76–77