Buddhistické myšlení

dr. Jiří Holba a doc. Benyovszky

 

Anotace:

Tento jednosemestrální kurs je určen pro studenty, kteří už absolvovali kurs Buddhismus, předpokládá se tedy určitá znalost buddhistického myšlení, popřípadě co nejrychlejší doplnění základů buddhistické filosofie (zejména školy madhjamaka a ontologie abhidharmy). Velmi vítáni jsou také studenti filosofie. Budeme číst Madhjamakakáriku od Nágárdžuny (cca 2. st. n. l.). Kursu se experimentálně zúčastní taky doc. Benyovszky, jenž se pokusí text uchopit a interpretovat z pozic západní filosofie.

Kurs je atestován zápočtem za písemnou esej o rozsahu 4-6 normostran, popřípadě za ústní referát.