Seminář se zabývá rozborem dvojice protikladných a komplementárních pojmů posvátné/profánní, jak je chápal jeden z největších moderních fenomenologů náboženství Mircea Eliade, zejména s ohledem na kategorie prostoru (svaté místo) a času (mýtus). Rozbor se bude opírat především o četbu díla Posvátné a profánní a Mýtus o věčném návratu, s přihlédnutím k některým pasážím jiných Eliadeho děl, ve kterých se rovněž zabývá uvedenou problematikou.

Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho ústní prezentací.

a/ povinná:

Mircea Eliade, Posvátné a profánní (Oikúmené, Praha 2006)

Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování) (Oikúmené, Praha 1993)

 

b/ doporučená:

Mircea Eliade, Myth and Reality (Harper & Row, 1963)

Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství (Argo, Praha 2004)