Seminá° lze v SIS zapsat ve dvou variantách: (1) pod kódem ARL100195 jako Filosofický sminá°, (2) pod kódem ARL100212 jako Sseminá° k dejinám nábożenství.