Domácí řecká četba: Platón, Obrana Sókrata

Klasická řečtina je syntakticky i tvaroslovně velmi obtížná, a je proto víceméně nemožné si ji plně osvojit pouze tím, že se student naučí řeckou gramatiku a občas se účastní řeckých četeb. Skutečnou schopnost číst plynule řecké texty lze získat až ve chvíli, kdy má student v paměti uloženo natolik velké množství řeckých vět, že mu díky nim větné vazby začnou být intuitivně srozumitelné. K vybudování takovéhoto nezbytného paměťového slouží domácí řecká četba.

Pravidla: cílem domácí četby je osvojit si zadaný text natolik dobře, aby následně při zkoušce student dokázal kterýkoli jeden odstavec plynule přeložit bez slovníku a bez přípravy. Abyste toho byli schopni, musíte daný text číst stále dokola tak dlouho, dokud se Vám jeho větné konstrukce nevštípí do paměti natolik, že Vám při opětovném čtení budou automaticky „naskakovat“. Při přípravě je možné, a dokonce velmi vhodné používat český překlad, díky němuž budete v první fázi schopni snáze odhalovat větné konstrukce, a který Vám zároveň usnadní jejich ukládání do paměti.

Atest lze skládat kdykoli po dohodě s vyučujícím.

Text můžete číst v libovolné edici, kterou si s sebou přinesete na zkoušku. Využívat můžete též komentářů. V knihovně ÚfaR je k dispozici např. klasický komentář Burnetův (Plato, Euthyphro, Apology of Socrates and Crito, ed. with notes by John Burnet, Oxford: Oxford University Press, 1924).